Η εταιρεία Seraclean

ξεκίνησε τις υπηρεσίες της στον τομέα της υγειονομικής συντήρησης παγομηχανών που περιλαμβάνει τον καθαρισμό, απολύμανση και τον ποιοτικό έλεγχο αυτών, το 2008 και μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Eίναι εγκεκριμένη από τον οργανισμό SERACLEAN SERVICES EUROPE  συγκεκριμένου προτύπου απολύμανσης παγομηχανών με κωδικό διεθνούς ταξινόμησης (IPC code): Α01Ν 33/12, C11D 1/62 και πέραν αυτής έχει προχωρήσει στην πιστοποίηση των προτύπων ΕΝ ISO 9001.

Η εξειδίκευσή μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες ενάντια σε ασθένειες και λοιμώξεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι υπηρεσίες μας είναι ικανές να διαχειριστούν με ασφάλεια κάθε μικροβιολογικό,  χημικό και φυσικό κίνδυνο για κάθε μάρκα και μοντέλο παγομηχανών.

Πραγματοποιούμε σημαντικές επενδύσεις τόσο σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό καλύπτοντας όλο το φάσμα των απαραίτητων εργασιών.

Πολιτική της εταιρείας μας είναι η παροχή υπηρεσιών που ικανοποιούν στον μέγιστο βαθμό τις ανάγκες των πελατών, τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις ποιότητας που έχουν τεθεί.

“Στόχος μας είναι η άμεση και αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη, η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής, μηδενίζοντας τον κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, και δίνοντας έτσι απόλυτη έμφαση στην ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του καταναλωτή.”

Σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε, οι παγομηχανές ελέγχονται ποιοτικά από εξιδεικευμένους και πιστοποιημένους υγειονομικούς συντηρητές, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι σε θέματα υγιεινής και καταπολέμησης μικροοργανισμών και πιστοποιημένοι από τον οργανισμό SERACLEAN SERVICES EUROPE.

Η απήχηση της μεθόδου στη Δημόσια Υγεία και η αποτελεσματικότητά της ήταν τέτοια που γρήγορα οι υπηρεσίες μας έγιναν αποδεκτές από οργανισμούς και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η Seraclean δεσμεύεται πως θα συνεχίσει να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, δίνοντας μεγάλη έμφαση στον τρόπο λειτουργίας της, αλλά και στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια των υπηρεσιών που προσφέρει.

Το όνομα της Seraclean είναι συνδεδεμένο στη σκέψη τού κάθε επιχειρηματία ως μια ποιοτική, με αυστηρά κριτήρια, επιλογή εταιρείας για την υγειονομική συντήρηση των παγομηχανών.

Πιστοποιήσεις εταιρείας

Με θεωρημένα όλα τα κατά νόμον έγγραφα η εταιρεία SERACLEAN είναι πιστοποιημένη σε εφαρμογές καθαρισμού, απολύμανσης και τον ποιοτικό έλεγχο των παγομηχανών, χρησιμοποιώντας πρότυπο διεθνούς ταξινόμησης (INT.CL): Α01Ν 33/12, C11D 1/62 για την απολύμανση παγομηχανών.

Ακολουθώντας πιστά το τεχνικό εγχειρίδιο της μεθόδου, τυποποιήσαμε την υπηρεσία μας και προχωρήσαμε στην απόκτηση των πιστοποιητικών της σειράς ΕΝ ISO 9001 . Σαφή προτεραιότητα και υποχρέωση της εταιρείας μας είναι η διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού στο χώρο εργασίας.

Τέλος, η εταιρεία Seraclean δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών της, των ενδιαφερόμενων μερών της, της νομοθεσίας και των κανονιστικών απαιτήσεων.

Πιστοποιητικό

Πιστοποιητικό Υγειονομικής Συντήρησης Παγομηχανής

Η Seraclean πληροί όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την χορήγηση νόμιμου και έγκυρου πιστοποιητικού υγειονομικής συντήρησης παγομηχανών. Μετά από κάθε ολοκλήρωση εργασίας που αναλαμβάνει ο υγειονομικός συντηρητής τής εταιρείας μας, εκδίδουμε στους πελάτες μας αντίστοιχο πιστοποιητικό που αναφέρει αναλυτικά μετρήσιμα αποτελέσματα για την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας της παγομηχανής και αποστέλλεται στον πελάτη.

Το πιστοποιητικό της Seraclean μπορεί να αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, είναι έγκυρο και αναγνωρίσιμο από τις αρμόδιες αρχές και μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε έλεγχο κρατικού φορέα ή φορέα πιστοποίησης ή τρίτου εμπλεκόμενου ή θιγόμενου προσώπου.

Αποκτήστε το δικό σας