ποιοί

είμαστε

οπτικό

υλικό

επικοινωνία

πιστοποιητικά

ασφάλεια

Seraclean

οικονομική

προσφορά

Κίνδυνοι

Οι παγομηχανές είναι από τις πιο επιβαρυνόμενες κατά τη λειτουργίες τους μηχανές στο χώρο της εστίασης και παραγωγής τροφίμων. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο να συντηρούνται επιμελώς, με τακτικό καθαρισμό και συχνή απολύμανση.

Μικροβιολογικοί Κίνδυνοι

Χημικοί Κίνδυνοι

Στις επιφάνειες της παγομηχανής είναι δυνατό να αναπτυχθούν διαφόρων τύπων βακτήρια, ιοί, μαγιά και μύκητες. (E-coli, Enterococcus Hirae, Salmonela, Staphylococcus aureous, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Giardia, Vibrio, Cryptosporidium, Ευρώτες).

Στη μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης του πάγου, παρατηρούνται συχνά αποθέσεις αλάτων και ρύπων, οι οποίοι αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη μικροοργανισμών.

Πιο αναλυτικά...

Ο όρος βιοφίλμ χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε ένα πληθυσμό πολλών αλληλοεξαρτώμενων μικροοργανισμών διαφόρων ειδών, πολλά από τα οποία είναι δύσκολο ή αδύνατο να απομονώσουμε χρησιμοποιώντας τυπικές κλινικές εργαστηριακές τεχνικές.

 

  Ο σχηματισμός του βιοφίλμ ξεκινά με την προσκόλληση διαφόρων μικροοργανισμών σε μία (υγρή) επιφάνεια.

(βλ. σχήμα 1)

 

  Αρχικά σχηματίζεται μια μικρή αποικία βακτηρίων, η οποία σταδιακά αναπτύσσεται και μεταβάλλεται σε μέγεθος και μορφή. (βλ. σχήμα 2)

 

  Μετά το σχηματισμό τού βιοφίλμ, ορισμένα βακτήρια μπορούν και αποχωρούν από αυτό, μολύνοντας έτσι νέες επιφάνειες.

(βλ. σχήμα 3)

 

  Το βιοφίλμ απομακρύνεται μάλιστα αρκετά δυσκολότερα από τις κρυμμένες επιφάνειες. Έτσι μπορεί να αποτελέσει μια συνεχή πηγή φθοράς ή μόλυνσης, εάν δεν απομακρυνθεί πλήρως.

  Έχει αποδειχθεί ότι ορισμένα βακτήρια του βιοφίλμ παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά αυξημένη έως και 1000 φορές - ακόμα και αν έχουν αποχωρήσει από αυτό - σε σύγκριση με βακτήρια ελεύθερης διαβίωσης του ίδιου είδους.

 

  Οι καταναλωτές πάγου από παγομηχανές που δεν έχουν καθαριστεί - απολυμανθεί, συνήθως παρουσιάζουν μολύνσεις, γαστρεντερικές και πνευμονικές διαταραχές, καθώς και ψευδομολύνσεις που σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν και στο θάνατο.

Μάθετε ποιά είναι η λύση

Επιπτώσεις βιοφίλμ και κίνδυνοι στην υγεία

Βιοφίλμ

Στις υγρές επιφάνειες της παγομηχανής δημιουργείται συχνά ένα γλοιώδες στρώμα, σαν λάσπη. Το στρώμα αυτό ονομάζεται βιοφίλμ και απαρτίζεται από πολλά διαφορετικά είδη βακτηρίων, τα οποία συμβιώνουν και συνεργάζονται μεταξύ τους.

 

Η παρουσία Βιοφίλμ μπορεί να οδηγήσει σε πλήθος λοιμώξεων

 

π.χ    Γαστρεντερικές διαταραχές

         Λοιμώξεις του ουροποιητικού

         Λοιμώξεις του αναπνευστικού

         Σχηματισμός οδοντικής πλάκας

 

Σε σπάνιες περιπτώσεις είναι δυνατό να επέλθει ακόμα και

ο θάνατος!

Επικοινωνία

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 174

ΤΚ. 136 71, ΑΧΑΡΝΑΙ

τηλ. 210 2323810 | 210 2312628

φαξ. 210 2323840

info@seraclean.gr