Νομοθεσία

Στη χώρα μας βρίσκονται σε ισχύ κανονισμοί για την αναγκαία περιοδική απολύμανση των παγομηχανών

ποιοί

είμαστε

οπτικό

υλικό

επικοινωνία

πιστοποιητικά

ασφάλεια

Seraclean

οικονομική

προσφορά

Συμφώνα με τον Κανονισμό 852/2004 της του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  για την υγιεινή των τροφίμων αναφέρεται ότι:

 • Παράρτημα ΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙΙ

  Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να μπορούν να καθαρίζονται και όταν είναι αναγκαίο να απολυμαίνονται εύκολα.

 • Παράρτημα ΙΙ, Κεφάλαιο V

  Κάθε αντικείμενο, συσκευή ή εξοπλισμός, με τον οποίο έρχονται σε επαφή τα τρόφιμα, πρέπει να καθαρίζεται αποτελεσματικά, και όταν είναι αναγκαίο να απολυμαίνεται.

  Ο καθαρισμός και η απολύμανση πρέπει να πραγματοποιούνται αρκετά συχνά, ώστε

  να αποφεύγεται ο κίνδυνος μόλυνσης.

 • Παράρτημα ΙΙ, Κεφάλαιο VII

  O πάγος που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα ή που μπορεί να μολύνει τρόφιμα πρέπει να παράγεται από πόσιμο νερό, ή, αν χρησιμοποιείται για την ψύξη ολόκληρων αλιευτικών προϊόντων, από καθαρό νερό. Πρέπει να παρασκευάζεται, να διακινείται και να αποθηκεύεται υπό συνθήκες που να τον προφυλάσσουν από οποιαδήποτε μόλυνση.

Σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κώδικά Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (έκδοση 2009):

Ο πάγος που προσφέρεται στην κατανάλωση για οποιαδήποτε χρήση και αν προορίζεται, πρέπει να παρασκευάζεται από καθαρό πόσιμο νερό.

Η παραγωγή του πάγου πρέπει να γίνεται με εγκαταστάσεις που να εξασφαλίζουν τη μη μόλυνσή του.

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες και τα αναλυτικά στοιχεία του πάγου καθώς και του νερού μετά την τήξη του, πρέπει να είναι τα ίδια με εκείνα του νερού από τα οποία παρασκευάστηκε αυτός.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας - ΕΦΕΤ (Οδηγός υγιεινής Νο 1 για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστικής) οι γενικές απαιτήσεις για τον πάγο και τον εξοπλισμό είναι οι ακόλουθες:

Κεφάλαιο VII, Παροχή νερού, Πάγος

Όπου χρειάζεται πάγος, πρέπει να παράγεται από πόσιμο νερό που να είναι καθαρό και υγιεινό. Αυτός ο πάγος πρέπει να χρησιμοποιείται, όπου είναι αναγκαίο, ώστε να μη μολύνονται ή ρυπαίνονται τα τρόφιμα και πρέπει να παράγεται, να διακινείται και να αποθηκεύεται υπό συνθήκες που τον προφυλάσσουν από κάθε μόλυνση ή ρύπανση

Επικοινωνία

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 174

ΤΚ. 136 71, ΑΧΑΡΝΑΙ

τηλ. 210 2323810 | 210 2312628

φαξ. 210 2323840

info@seraclean.gr