ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διασφαλίστε την άριστη ποιότητα του πάγου και απαλλαχτείτε από το άγχος πιθανής μόλυνσης

01. Υγειονομική συντήρηση παγομηχανής

Η εταιρεία μας πληροί όλα τα κριτήρια για να σας παρέχει υγειονομική συντήρηση στις παγομηχανές σας, που περιλαμβάνει τον καθαρισμό , απολύμανση, ποιοτικό έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών , με καινοτόμες πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου του αποτελέσματος. Βασισμένες σε τεχνολογικές καινοτομίες και πρωτοπόρες μεθόδους, πιστοποιημένες από κρατικούς και διεθνείς φορείς.

Ελέγχω – καθαρίζω – απολυμαίνω – επαληθεύω – πιστοποιώ

Ο υγειονομικός συντηρητής που θα αναλάβει την παγομηχανή σας ελέγχει και καταγράφει πρώτα τα προβλήματα που σχετίζονται με την υγιεινή λειτουργία και προβαίνει στην αντιμετώπισή τους. Τέλος επαληθεύει με μετρήσιμα αποτελέσματα κάθε στάδιο της εφαρμογής και η παγομηχανή πιστοποιείται.

02. Ολοκληρωμένη διαχείριση πόσιμου πάγου

Η εταιρεία μας γνωρίζοντας όλα τα κρίσιμα σημεία ελέγχου (critical control point) έχει σχεδιάσει να ελέγχει τα στάδια από την εισαγωγή του νερού μέχρι την τελική κατανάλωση του πάγου, με πιστοποιημένες διαδικασίες, προσφέροντας στον πελάτη μας τον απόλυτο έλεγχο της  υγειονομικής ασφάλειας πόσιμου πάγου.

Ο ενδελεχής έλεγχος της ποιότητας και της ασφάλειας του πόσιμου πάγου είναι συνάρτηση μιας σειράς στρατηγικά επιλεγμένων ελέγχων σε όλη τη διαδρομή της παραγωγής αποθήκευσης και της διαχείρισης του πάγου.

Νερό, παγομηχανή, συλλογή, αποθήκευση, μεταφορά και χειρισμός είναι τα σημεία όπου πρέπει να εξετάζουμε -το καθένα με διαφορετικά κριτήρια- για να ελέγχουμε την υγειονομική ασφάλεια του πόσιμου πάγου.

Ασφαλής, εγγυημένος πόσιμος πάγος. Ολοκληρωμένη διαχείριση ποσίμου πάγου της Seraclean.

Ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης

Πιστεύουμε πολύ στην προσεκτική και λεπτομερή τήρηση των διαδικασιών μας και πάντα φροντίζουμε να διασφαλίζουμε την υπηρεσία μας και την ικανοποίηση των πελατών μας. Πέραν λοιπόν των πιστοποιητικών έχουμε φροντίσει για ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης από διακεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία.

03. Πιστοποιημένη δειγματοληψία πάγου και νερού

Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη για δειγματοληψίες πάγου και νερού.

Πιστοποιημένο συνεργείο με τον κατάλληλο εξοπλισμό έρχεται στον χώρο σας και παίρνει δείγματα νερού και πάγου σε σημεία όπως ψύκτες νερού, παγομηχανές και δίκτυα νερού όπως λάντζα για πλύση νωπών τροφίμων, παρασκευαστήριο κ.α. ανάλογα τις απαιτήσεις σας.

Τα δείγματα εξετάζονται σε διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ εργαστήριο για μικροβιολογική ή χημική ανάλυση. Ακολούθως ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα στον πελάτη μας και του παρέχουμε εγγράφως τα σχετικά αποτελέσματα.

04. Ηλεκτρονικό αρχείο παρακολούθησης εγγράφων

Η εταιρεία μας εδώ και αρκετά χρόνια έχει σε λειτουργία την πλατφόρμα έκδοσης και διαχείρισης πιστοποιητικών μέσω της οποίας ο πελάτης παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν τις υπηρεσίες μας. Για την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των πελατών μας στην πλατφόρμα διατηρείται αρχείο με όλες τις προηγούμενες υπηρεσίες μας έως και τρία χρόνια από την τρέχουσα ημερομηνία. Οι πελάτες μας έχουν πρόσβαση σε όλο το ιστορικό της συνεργασίας μας.

Ο πελάτης μας μπορεί να παρακολουθεί, να κατεβάσει, να τυπώσει, να αρχειοθετήσει όποτε του είναι χρήσιμο οποιοδήποτε έγγραφο θελήσει 24 ώρες το 24ωρο 365 μέρες το χρόνο.

05. Υγειονομική συντήρηση ψυκτών νερού

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης και με όραμα την υγειονομική συντήρηση μηχανών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, έχει αφουγκραστεί τα προβλήματα των πελατών μας στους ψύκτες νερού και πλέον έχει αναπτύξει μεθοδολογία για την επίλυση αυτών.

Και σε αυτή την περίπτωση ακολουθείται διαδικασία παρόμοια με το πρότυπο (INT. CL8 ) A01Ν 33/12, C11D 1/62 των παγομηχανών με διαφορετική μεθοδολογία στον καθαρισμό, αλλά με τα ίδια στοιχεία ποιοτικού ελέγχου.